قانون مبارزه با قاچاق انسان

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از: ‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانز

<-BlogAbout->
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما