قانون مبارزه با قاچاق انسان

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از: ‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج. ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات

<-BlogAbout->
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما