قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸ ‌ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع

<-BlogAbout->
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما