قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸ ‌ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (‌هر چند یک نفر از آنها م

<-BlogAbout->
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571
ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما